Produkter & Tjänster

Jag renoverar företrädesvis äldre fönster och dörrar. Jag nytillverkar även fönster efter kundens önskemål, då oftast i gammal stil. Även andra snickerialster räknar jag med att hjälpa kunderna med.

Som Fönsterhantverkare vill jag hjälpa er fastighetsägare att behålla era genuina fönster.

Fönsterhantverkaren är på samma gång både snickare, glasmästare och målare. Med gamla beprövade material och renoveringsmetoder ser jag till att era gamla och moderna fönster får ett nytt liv.

Jag använder bara naturliga linoljeprodukter, lokalt framtagen linolja, svensk ren linoljefärg och linoljekitt. Efter en riktigt utförd renovering är det enkelt att i framtiden hålla fönstren i gott skick utan en allt för stor arbetsinsats.

Jag vill också ge gamla och nya hus tillbaka sina ”förlorade” fönster genom nytillverkning i rätt stil. Renoveringen av fönster är den dominerande tjänsten i Thornblads Fönster- & Trähantverk.

Era dörrar kan jag ge samma behandling som fönstren!

Jag åtar mig även annan byggnadsvård/byggnation samt tillverkning/montering av andra mindre snickeriobjekt efter era önskemål.

I min verkstad kommer jag att ha en viss men begränsad försäljning av färg, kitt, penslar och lite verktyg m.m. av typer som jag själv använder i verksamheten.

© Copyright 2004 - Thornblads Fönster- & Trähantverk